Surat Roya

Definisi Surat Roya

Surat roya adalah dokumen yang menyatakan sebuah aset berupa tanah bebas utang dari lembaga pemberi peminjaman seperti bank. Roya sendiri merupakan penghapusan hak tanggungan pada sertifikat dan buku tanah hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional. Hak tanggungan adalah jaminan pelunasan utang. Surat roya diterbitkan oleh BPN jika pemilik tanah telah melunasi pembayaran Kredit Kepemilikan Rumah maupun utang pembelian tanah.

kompas.com

Akibat Tidak Mengurus Surat Roya

Surat roya merupakan dokumen yang sangat penting. Tanpa surat itu, Kamu akan tetap dianggap berhutang meski telah menyelesaikan segala tanggungan. Berikut adalah akibat jika surat roya tidak diurus:

· Aset masih berstatus sebagai hutang.

· Menghambat transaksi jual beli aset di kemudian hari.

· Mengurangi potensi dapat keuntungan.

Syarat dan cara mengurus Surat Roya

Berikut adalah syarat dan tahap pengurusan Surat Roya:

· Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau penerima kuasa di atas materai.

· Surat kuasa apabila dikuasakan.

· Fotokopi identitas pemohon (KTP dan KK) dan kuasa jika dikuasakan.

· Sertifikat tanah dan sertifikat hak tanggungan dan/ atau konsen roya jika sertifikat hak tanggungan hilang.

· Surat roya/keterangan,pelunasan utang dari pemberi kredit atau bank.

· Fotokopi KTP pemberi hak tanggungan (debitur), penerima hak tanggungan (kreditur) dan/ atau kuasanya.

Pengurusan surat roya akan memakan waktu hingga lima hari kerja. Biaya yang dikenakan untuk mengurus surat ini adalah Rp. 50.000 per sertifikat hak tanggungan.


Istilah terkait yang ini

Mau cari istilah lain? 🔍